پس از پرداخت وجه بر روی دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی، فارغ از اینکه پرداخت کننده عضو باشگاه باشد یا خیر، همانند دیگر کارتخوان های مرسوم، مبلغ وجه پذیرنده بالفاصله به حساب وی واریز می گردد. واریز روزانه مبالغ بر اساس دستورالعمل شاپرک و بانک طرف قرارداد می باشد که از یک تا سه بار در روز در فواصل زمانی مشخص صورت میگیرد. با استفاده از کارتخوان آیریا و سامانه هوشمند آیریا هیچ مبلغی متعلق به پذیرندگان نزد شرکت باقی نمی ماند و کلیه عملیات به صورت آنی و در لحظه خواهد بود.

پذیرندگان جهت همکاری و شروع فعالیت در باشگاه وفاداری آیریا و همچنین سامانه هوشمند آیریا هیچگونه وجهی نمی پردازند و عضویت ایشان کامالً رایگان خواهد بود.

شما با عضویت رایگان در سامانه آیریا این امکان را پیدا می کنید که کاال و یا خدمات خود را در معرض دید و در دسترس حجم چشمگیری از مشتریان بالقوه که اعضای باشگاه وفاداری آیریا و یا دیگر باشگاه های راه اندازی شده بر روی بستر هوشمند سامانه آیریا هستند قرار دهید. 2 این امکان فرصت بینظیری برای شما می باشد که بتوانید با استفاده از امکانات متنوعی همچون گزارشات تفصیلی، شرکت در جشنواره های متنوع فروش، دریافت خدماتی همچون تحلیل بازار کسب و کار شما و رفتار مشتریانتان برندینگ و جایگاه سازی موثرتری داشته باشید و با رعایت حقوق مصرف کنندگان و ارائه خدمات رضایتبخش هم حجم فروش خود و در نتیجه سودآوری کسب و کار خود را افزایش دهید و هم در قالب باشگاه های وفاداری تعداد قابل توجه ای مشتری وفادار به برند خود ایجاد کنید. با همکاری و حضور در آیریا، این شما و برند کسب و کار شماست که هر روز ارتقاء می یابد و اعضای باشگاه)مشتریان بالقوه و بالفعل شما( بی واسطه با کسب وکار شما آشنا و در نهایت با دریافت خدمات رضایتبخش به آن وفادار می شوند و برند شما بخشی از سبک زندگی مشتریان وفادارتان خواهد شد.

در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند ثبت نام و یا اخذ راهنمایی های اداری، پذیرندگان محترم می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 88798112 واحد امور پذیرندگان تماس حاصل کنند و مشکل خود را با کارشناسان آیریا مطرح نمایند و همچنین در صورت هر گونه ایراد فنی در پرداخت و یا دستگاه های کارتخوان با شماره تلفن پشتیبانی مرکز تماس مندرج روی کارتخوان با مرکز تماس شرکت پرداخت تماس حاصل کرده و مشکل خود را مطرح نمایند.

کلیه پذیرندگان طرف قرارداد می توانند با مراجعه به وبسایت com.myayria و ورود به پنل کاربری عضویت خود که پیشتر اطالعات و رمز عبور آن از طرف آیریا در اختیار ایشان قرار گرفته است نسبت به بررسی و مشاهده کلیه جزییات تراکنش های مالی خود و همچنین گزارشات مالی و ... اقدام نمایند.

پذیرندگان طرف قرارداد می بایست نسبت به الصاق برچسب شیشه آیریا بر روی درب ورودی محل کسب خود مبادرت ورزند و تا لحظه پرداخت نیازی به شناسایی اعضا از سمت پذیرنده نیست. عضو آیریا هنگام مراجعه به صندوق جهت پرداخت اعالم می نماید که عضو آیریا می باشد و پذیرنده می بایست پرداخت عضو را از طریق ابزارهای مربوطه نظیر کارتخوان آیریا و یا سایر راهکارهای پرداختی نصب شده در محل که در اختیار وی قرار داده شده است انجام دهد. پذیرنده موظف است در چارچوب شرایط همکاری و منافع متقابل سامانه آیریا و وی، نهایت دقت و همکاری را در ارائه خدمات رضایتبخش به اعضا باشگاه مبذول بدارد.

شما پس از پیوستن به جمع پذیرندگان آیریا و استقرار ابزارهای پرداخت الکترونیکی، بر اساس مبالغ و تعداد و میزان تراکنش های صورت گرفته از آیریا امتیاز دریافت میکنید. اعطای امتیاز در سه بخش کلی خواهد بود.
امتیازات حاصل از تعداد و میزان فروش به اعضای باشگاهی و یا افراد عادی
کسب امتیاز بر اساس نظرسنجی از اعضای باشگاه بر مبنای کیفیت خدمات شما و سطح رضایت مشتری
کسب امتیاز از ممیزی های دوره ای از کسب و کار شما

در مدل کسب امتیاز از محل تعداد و میزان فروش، در ازای هر فروش و تراکنش باالی پنجاه هزار تومان، شما 5 امتیاز دریافت می کنید. این امتیاز شامل تمام تراکنش های افراد عضو غیر عضو می گردد، یعنی شما با انجام تراکنش های افراد غیر عضو در آیریا هم می توانید از این بخش امتیاز کسب نمایید. در این نوع امتیازدهی، حداقل مبلغ تراکنش میبایست بیش از پنجاه هزار تومان باشد و به تراکنش های زیر پنجاه هزار تومان امتیازی تعلق نمی گیرد. به ازای هر یکصد هزار تومان تراکنش به صورت تجمیعی نیز یک امتیاز به پذیرنده تعلق می گیرد. یعنی مجموع تمامی تراکنش های صورت گرفته شما فارغ از مبلغ آن، در دوره زمانی تعیین شده که روزانه، هفتگی یا ماهیانه می تواند باشد، محاسبه میگرددو به ازای هر یکصد هزار تومان شما یک امتیاز میگیرید. به عنوان مثال اگر مجموع تراکنش های شما یک میلیون تومان بوده باشد شما از این محل ده امتیاز کسب میکنید. هر پذیرنده طرف قرارداد آیریا از محل نظرسنجی از اعضای باشگاه که مراجعه نموده و کاال یا خدمات دریافت کرده اند نیز امتیاز کسب می نماید. برای رتبه خوب 2 امتیاز، متوسط یک امتیاز، ضعیف، بدون امتیاز و رتبه بد یک امتیاز منفی برای پذیرنده محاسبه می گردد. پذیرنده با ارائه کاال و خدمات با کیفیت می تواند امتیاز بیشتری را کسب و سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان خود را ارتقاء دهد. از محل ممیزی های ویژه کارشناسان کیفی آیریا نیز امتیاز کسب می نمایید که برای نتیجه مطلوب 50 امتیاز مثبت برای پذیرنده در بر خواهد داشت.

هر پذیرنده با عضویت در آیریا عالوه بر ماهیت عضویت حقوقی کسب و کار خود، به صورت رایگان عضو سامانه آیریا نیز می شود که با مراجعه به پنل کاربری خود می تواند نسبت به استفاده از امتیازات، انتقال آن به سایر اعضا و یا تبدیل آن به وجه نقد پس از رسیدن به سقف عددی مربوطه اقدام نماید

پذیرندگان طرف قرارداد آیریا جهت برخورداری از مزایای جذب عضو برای اعضای خود می توانند به دو صورت اقدام نمایند: یک، در صورت احراز شرایط حداقل تعداد نفری، می توانند نسبت به ایجاد باشگاه اختصاصی خود برای مشتریان کسب و کار خود اقدام نمایند و با عضوگیری و ثبت نام اعضا خود در سامانه آیریا از مزایای آن که شامل دریافت پورسانت از محل جذب اعضا است برخوردار شوند. دو، با عضویت افراد و معرفی نام کاربری خود به عنوان معرف نسبت به عضوگیری و مشارکت در جذب اعضا و کسب درآمد ریالی اقدام نمایند که سامانه آیریا به هنگام ثبت نام این افراد به صورت هوشمند با توجه به کد اختصاصی هر معرف، این فرآیند را تشخیص و مبالغ مربوطه را تخصیص خواهد داد.

تمامی پذیرندگان طرف قرارداد میبایست به هنگام بروز خطا و یا مشکل در کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی و دیگر زیرساخت های هوشمند نقل و انتقال پولی در اختیار قرار داده شده، بالفاصله مراتب را به واحد پشتیبانی 6 فنی آیریا و مرکز تماس شرکت خدمات پرداخت که پشتیبانی فنی کارتخوان موجود در محل پذیرنده را بر عهده دارد، اطالع داده تا نسبت به رفع مشکل در اسرع وقت اقدام گردد. بدیهی است اعضای آیریا که در بازه زمانی اختالل در عملکرد دستگاه کارتخوان از خدمات و کاالی پذیرنده طرف قرارداد استفاده کرده اند و به علت اختالل در دستگاه و اختالل عملیاتی، موفق به پرداخت وجه از طریق کارتخوان آیریا نشده اند با مراجعه به پنل کاربری خود در وبسایت باشگاه می توانند نسبت به بارگذاری رسید پرداخت خود و فاکتور کاال اقدام نمایند و مبالغ تخفیف و امتیازات اعضا برای ایشان محاسبه خواهد شد و مبالغ تخفیف و ... از محل اعتبارات پذیرنده کسر خواهد گردید. بدیهی است پذیرنده در بازه زمانی اختالل از کسب امتیازات مربوطه در خصوص تراکنش بانکی مربوطه محروم خواهد بود.

هر گاه پذیرنده ای قبل از سررسید موعد تمدید قرارداد تصمیم به قطع همکاری بگیرد می تواند نسبت به اعالم آن به شرکت آیریا اقدام نموده و مراتب امور جهت خاتمه همکاری و انجام مراحل اداری آن صورت می گیرد که شامل بررسی دالیل امر و مراجعه جهت جمع آوری کارتخوان و ... نیز می گردد.

در صورت مشاهده مغایرت در گزارشات، پذیرنده می تواند در پنل کاربری خود نسبت به اعالم مغایرت اقدام نماید و کارشناسان آیریا در اسرع وقت نسبت به بررسی مغایرت اعالمی، اقدام و با پذیرنده تماس خواهند گرفت. 7 بدیهی است با تماس با مرکز تماس شرکت پرداخت طرف قرارداد که اطالعات آن روی دستگاه کارتخوان درج شده است نیز می توانند نسبت به اعالم مغایرت مذکور و اعالم شناسه های مرجع و کد پیگیری نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

اعضای باشگاهی آیریا عالوه بر امکان خرید نقدی، از محل صندوق اعتبار خود نیز می توانند نسبت به خرید در پذیرندگان طرف قرارداد آیریا اقدام کنند. در این روش، عضو می تواند از محل اندوخته ریالی در صندوق اعتبار خود هنگام پرداخت وجه بر روی کارتخوان و یا سایر ابزارهای پرداختی موجود وجه کاال یا خدمات دریافتی را پرداخت نماید. این فرآیند به صورت هوشمند می باشد و احراز شرایط الزم به صورت خودکار صورت میگیرد. عضو به پذیرنده اعالم می نماید که مایل به خرید اعتباری می باشد و با انتخاب گزینه خرید اعتباری بر روی کارتخوان پس از کشیدن کارت و احراز هویت عضو، مبلغ مربوطه از اعتبار وی کسر می گردد و خرید صورت می گیرد. مبلغ خرید نیز پس از محاسبات مربوط به درصدهای تخفیف طبق قرارداد با پذیرنده از طرف آیریا به حساب وی واریز می گردد. جزییات تمامی تراکنش های عادی و اعتباری نیز در پنل پذیرنده در دسترس وی خواهد بود.

پذیرندگان طرف قرارداد آیریا بر حسب قرارداد جداگانه ای می توانند خدمات فروش اقساطی به کلیه اعضای باشگاهی و یا تعداد مشخصی از اعضا و معرفی شوندگان ارائه نمایند. کلیه عملیات محاسبه و فروش و دریافت اقساط مربوطه به صورت هوشمند و خودکار می باشد که عضو دریافت کننده این خدمات بر اساس تضامین اخذ شده در بازه های زمانی مشخص بر اساس قراردادی که مشخصاً به این منظور منعقد می گردد میبایست نسبت 8 به پرداخت اقساط مربوطه مبادرت نماید. در پنل اختصاصی پذیرنده نیز جزییات و شرح کامل کاالها یا خدمات فروخته شده در این مدل، کاربران مربوطه و زمان و تعداد اقساط واریز شده و یا مانده قابل دسترسی می باشد. بر اساس زمان قرارداد فروش اقساطی، وجوه مربوطه توسط سامانه هوشمند آیریا از اعضای مربوطه اخذ و یا از محل صندوق اعتبار و یا سایر تضامین مربوطه کسر و به حساب پذیرنده طرف قرارداد واریز می گردد. پذیرنده می تواند جزییات موردی و یا تجمیعی حسابداری را در پنل اختصاصی خود مشاهده و گزارشات مورد نیاز خود را دریافت نماید.

ممکن است گاهی کاالی خریداری شده یا خدمات مربوطه عودت و توسط پذیرنده باز پس گرفته شود. به عنوان مثال ایراد فیزیکی در کاال بوده است و کاالی جایگزینی نیز موجود یا مطلوب نظر خریدار نیست. در این قبیل شرایط، عضو و پذیرنده با مراجعه به پنل کاربری خود می توانند نسبت به اعالم و درج موارد مربوطه نسبت به عودت کاال اقدام نموده و مراتب را به آیریا اعالم نمایند. پشتیبان مربوطه پس از بررسی، مبلغ تراکنش مربوطه را به صورت کامل به حساب عضو واریز نموده و از محل حساب پذیرنده کسر می نماید. بررسی و تایید این فرآیند پس از مرحله ثبت در سامانه و احراز شرایط به صورت خودکار، توسط پشتیبان مربوطه پیگیری و ظرف سه روز کاری انجام می گردد.

اگر فردی عضو باشگاه آیریا باشد و به پذبرندگان طرف قرارداد مراجعه نماید ولیکن به صورت نقدی خرید نماید می تواند صورتحساب و یا فاکتور خود را در پنل کاربری خود بارگزاری نماید و پشتیبان مربوطه پس از بررسی و 9 احراز صحت خرید، نسبت به ارسال اطالعات خرید برای پذیرنده و محاسبه درصد تخفیف برای عضو اقدام می نماید.

کلیه پذیرندگان طرف قرارداد آیریا میبایست عالئم مربوطه را که شامل برچسب روی شیشه درب ورودی محل، استند مربوطه به کد پذیرندگی با عالمت باشگاه و سامانه هوشمند آیریا و استقرار دستگاه کارتخوان آیریا در محل مناسبی که به سهولت برای عضو قابل تشخیص و دسترسی باشد اقدام نماید. پذیرنده همواره میبایست در رعایت این موارد نهایت دقت و اهتمام را به عمل آورد.

به منظور حفظ سطح کیفی خدمات و رضایتمندی اعضاء و پذیرندگان آیریا، بازدیدهای دوره ای توسط کارشناسان ما از محل پذیرنده صورت میگیرد. در کسب و کارهای آنالین نیز این بازدیدها به صورت حضوری و غیرحضوری خواهد بود. ممیزی ها به سه روش صورت می پذیرد. ممیزی اولیه، ممیزی دوره ای و ممیزی ویژه، که توسط مدیر دپارتمان، مدیر منطقه و یا پشتیبان مربوطه انجام میگیرد. ممیزی اولیه در هفته اول پس از عقد قرارداد صورت میگیرد و پس از هماهنگی قبلی با مدیریت پذیرنده جهت آموزش های الزم در خصوص امکانات سامانه، نحوه استفاده از خدمات و سایر مواردی که نیاز به توضیح و یا پاسخ سواالت احتمالی باشد صورت میگیرد. بروشورها و استند در صورت لزوم در محل مستقر می گردند، عالئم و نشانه های مربوط به سامانه نصب و مواردی در صورت نیاز به اصالح، انجام میگردند. 10 ممیزی دوره ای به منظور بازبینی محل استقرار دستگاه کارتخوان و یا تابلوی شناسایی پذیرنده، محل نصب عالئم و وضعیت ظاهری مرکز و پرسنل و رفع موارد ممیزی قبلی توسط پشتیبان یا مدیر منطقه ای یا نماینده مورد تایید مدیر گروه صورت میگیرد که با اطالع قبلی به پذیرنده می باشد. در این ممیزی نیز آموزش های الزم و به روزرسانی در صورت نیاز صورت میپذیرد.
پذیرنده سال اولی : هر دو ماه یک بار
پذیرنده سال دومی و سومی : هر سه ماه یک بار
پذیرنده سال چهارم و پنجم : هر شش ماه یک بار
پذیرنده بیش از پنج سال : هر سال یک بار ممیزی ویژه نیز در موارد خاص و به تشخیص مدیر دپارتمان مربوطه و الزاماً بین دو ممیزی دوره ای حداقل یکبار صورت میگیرد که این بازدید به صورت سر زده و بدون هماهنگی قبلی صورت میگیرد و هدف از آن سنجش سطح کیفی پذیرنده و رعایت الزامات مورد توافق قبلی از قبیل نصب عالئم مربوطه، استقرار صحیح کارتخوان و استند شناسایی پذیرنده و ... می باشد که در این ممیزی پذیرنده امتیاز مثبت و یا منفی کسب می نماید. همانطور که پیش تر توضیح داده شد، ممیزی قابل قبول 50 امتیاز مثبت برای پذیرنده و ممیزی بدون احراز شرایط مربوطه و نامطلوب صد امتیاز منفی خواهد داشت.

هر عضو پس از هر بار مراجعه به پذیرندگان آیریا و خرید کاال و یا خدمات از ایشان، از طریق پنل شخصی خود در خصوص کیفیت خدمات دریافتی نظرسنجی می شود. این نظرسنجی به صورت خودکار می باشد و عضو با انجام صحیح آن امتیاز دریافت می کند. نتایج حاصل از این نظرسنجی برای پذیرنده نیز موجب کسب امتیاز میگردد که در سواالت باالتر توضیح داده شده است. اهمیت اصلی این نظرسنجی برای پذیرنده، اطالع از میزان 11 رضایت خریدار خود است که با دسترسی به نتایج این گزارشات در پنل اختصاصی خود به صورت دوره ای و یا تجمیعی می تواند نسبت به بهبود سطح کیفی خدمات کشب وکار خود، اطالع از نظر مستقیم مصرف کننده و پیگیری نارضایتی های احتمالی مبادرت ورزد. یکی از مشکالت کسب و کارها در تمامی دنیا این است که گمان میکنند همه مشتریان راضی هستند و هیچگاه از مشتریان ناراضی و یا ایرادهای پنهان در تعامالت خود با خریداران مطلع نمی شوند تا زمانی که آنها را برای همیشه از دست می دهند. با همکاری با آیریا شما همیشه به مخاطبان خود دسترسی دارید، از نظرات قلبی آنها آگاه می شوید و در طالیی ترین زمان می توانید نسبت به بهبود کیفیت خدمات کسب و کار خود نسبت به سایر رقبا اقدام کنید.